Jak Norwegia stała się światowym liderem zrównoważonego rybołówstwa

Przemysł rybny od setek lat był kluczowym elementem naszego utrzymania, ale w jaki sposób ewoluował, czyniąc Norwegię światowym liderem zrównoważonych połowów ryb i owoców morza?

Oś czasu

Stone Age
Rzeźby skalne obrazują połowy halibuta ze skórzanych łodzi. Eksport suszonych ryb do Europy rozpoczął się już w XIV w.
1500s
Ksiądz Peder Claussøn Friis wspomina o makreli w swej książce pt. „Norges beskrivelse”.
1692
Z Norwegii wyrusza pierwszy statek załadowany solonym dorszem.
Late 1700s
Koniec XVI w. Norwegia eksportuje pierwszy ładunek ikry makreli do Francji. Solona ikra transportowana jest w beczkach.
1860s
Norwegia zaczyna eksportować świeżą makrelę do Anglii.
1880s
Norwegia wysyła pierwszy transport solonej makreli jesiennej do Ameryki.
1900s
Solona makrela trafia na stoły Francji, Anglii i innych krajów europejskich.
1900
The Institute of Marine Research logo black&white
W Norwegii powstaje Instytut Badań Morskich. Głównym zadaniem Instytutu jest monitorowanie zasobów i regulacja rybołówstwa.
1908
Uchwalona zostaje pierwsza ustawa o połowach włokiem, co spowalnia rozwój tego rodzaju rybactwa w Norwegii.
1920
Mimo silnego sprzeciwu liczba motorowych statków rybackich zwiększa się do 6000.

W Stavanger powstaje około 70 fabryk konserw. Następuje boom w przetwórstwie szprotów.
1926
Norges fiskarlag logo
Powstaje Norweskie Stowarzyszenie Rybackie jako krajowy związek zawodowy norweskich rybaków.
1934
Trwa modernizacja floty. Sejner „Signal III” z Rogalandu jest pierwszym norweskim statkiem rybackim wykorzystującym system sonarowy do lokalizacji ryb.
1936
Logo Norges sildesalgslag (Black and white)
W wyniku połączenia dwóch stowarzyszeń rybackich, Storsildlaget oraz Stor-og Vårsildlaget, powstaje Norges Sildesalgslag (Norweska Organizacja Sprzedaży Ryb Pelagicznych).
1937
Powstaje Norges Makrellag (Norweska Organizacja Sprzedaży Makreli). Ma ona za zadanie zająć się sprzedażą bezpośrednią, eksportem i produkcją oraz zadbać o stabilne ceny i warunki płatności.
1938
Rząd norweski przyjmuje ustawę o surowych rybach, udzielając rybakom za pośrednictwem ich organizacji sprzedaży monopolu na bezpośrednią sprzedaż określonych gatunków ryb w konkretnych rejonach geograficznych. Pozwala to zapewnić względną jednolitość i stałość cen na całym wybrzeżu.
1946
Norwegian Ministry of Fisheries and Coastal Affairs logo
Reidar Carlsen z Partii Pracy zostaje pierwszym na świecie ministrem rybołówstwa. Jednocześnie powstaje Ministerstwo Rybołówstwa
1950
Pojawia się nylon, który pozwala wzmocnić okrężnice.
1957
„Ola Ryggefjord” z Havøysundu jako pierwszy norweski statek wykorzystuje blok siłowy lub windę liny ściągającej okrężnicę, urządzenie istotnie zwiększające wydajność połowów z wykorzystaniem okrężnicy.
1959
Powstaje Komisja ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC). Jest to jedno z kilku ważnych forów współpracy międzynarodowej w zakresie negocjacji dotyczących zasobów wspólnych.
1962
W Norwegii zbudowany zostaje pierwszy trawler przetwórnia. Nosi nazwę „M/TR Longva”.
1977
Map showing the fishery protection zone
Wprowadzona zostaje strefa ochrony łowisk obejmująca obszar odległy o 200 mil morskich od wybrzeży Norwegii. W strefie tej Norwegia ma wyłączne prawo do pozyskiwania zasobów naturalnych.
1982
Konwencja NZ o prawie morza zostaje udostępniona do podpisania. Ta umowa międzynarodowa reguluje transport i działalność gospodarczą na otwartym morzu, a także prawa państw przybrzeżnych do pobliskich stref morskich.
1984
Wprowadzony zostaje system otwierania i zamykania stref połowowych na Morzu Norweskim i Morzu Barentsa.
1987
Norwegia wprowadza zakaz odrzutu ryb. Pierwotnie zakaz dotyczył dorsza i plamiaka w strefie gospodarczej na północ od szerokości 62°N, jednak od tego czasu został rozszerzony.
1989
Logo Norges sildesalgslag (Black and white)
Stowarzyszenie Norges Makrellag zostaje wcielone do Norges Sildesalgslag (Norweskiej Organizacji Sprzedaży Ryb Pelagicznych), która do dziś w imieniu rybaków dba o sprzedaż bezpośrednią makreli i innych gatunków pelagicznych.
1991
Norge logo black&white
Powstaje Norweska Rada ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza (NSEC). W 2012 r. NSEC przyjmuje nazwę Norweska Rada ds. Ryb i Owoców Morza.
1994
Powstaje Norweska Federacja ds. Ryb i Owoców Morza. Jest to organizacja parasolowa zrzeszająca cały sektor ryb i owoców morza.
2015
Flags: Japan and China
Chiny i Japonia stają się największymi rynkami eksportowymi makreli. Do pozostałych ważnych importerów należą Holandia, Nigeria i Turcja. Obecnie eksportowane jest 98% makreli atlantyckich.
2016
MSC logo black&white
Przedłużeniu ulega zawieszenie certyfikacji MSC na północno-atlantyckie stado makreli.