Nasza kultura rybacka

Nie wiadomo, kiedy rozpoczęła się historia połowów w Norwegii, jednak norweskie rybołówstwo istniało, odkąd tylko zasiedlono wybrzeża Norwegii. Dla Norwegów rybołówstwo to sztuka, której udoskonalanie trwało tysiąclecia. 

Życie na wybrzeżu przez lata kształtowało charakter Norwegów. Aż 90 procent mieszkańców tego kraju zamieszkuje wybrzeża. Życie rybaków to odwieczna walka pomiędzy burzliwą pogodą a koniecznością wypłynięcia na połów. Jak mawiają Norwegowie: „Morze daje i Morze zabiera”. Zawsze musieli z morzem walczyć o swoje.

Od ponad 1000 lat prowadzimy połowy ryb pelagicznych. W tym czasie udało nam się zdobyć niespotykaną wiedzę o ich gatunkach. Z morzem wiąże nas relacja wzajemnej zależności: ono dba o nas, więc my musimy dbać o nie. Natura obdarzyła nas dostępem do najwspanialszych gatunków pelagicznych. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest strzec tego daru i się nim dzielić. 

Illustration: Hands holding a fish

Natura obdarzyła nas dostępem do najwspanialszych gatunków pelagicznych. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest strzec tego daru i się nim dzielić.

Od ponad 1000 lat prowadzimy połowy ryb pelagicznych. W tym czasie udało nam się zdobyć niespotykaną wiedzę o ich gatunkach.

Infographic three people

90% mieszkańców Norwegii zamieszkuje wybrzeża.

Kraj z charakterem

Choć Norwegia to niezrównanie piękny kraj, jej zimny klimat oraz historycznie trudne do uprawiania ziemie, a także słabe zaludnienie i trudne warunki znacząco wpłynęły na narodowy charakter Norwegów. W całym kraju coraz więcej ludności zamieszkuje większe miasta. Niemniej wiele wartości kultywowanych w rejonach wiejskich przetrwało przeprowadzki na tereny zurbanizowane.

Na pierwszy rzut oka Norwegowie mogą zdawać się nieśmiali lub zdystansowani. Jednak ta fasada obojętności skrywa często ludzi ciepłych i szczerych, nade wszystko ceniących swój etos, uczciwość oraz hojność. Charakter Norwegów ma też swoją lżejszą stronę. Ujawnia się ona w szczególności 17 maja (w norweski Dzień Niepodległości), kiedy to wszyscy obywatele przywdziewają stroje w kolorach czerwonym, białym i niebieskim, aby oddać cześć swojemu ukochanemu krajowi. Zaś w sierpniu w mieście portowym Haugesund powstaje najdłuższy „bufet śledziowy” świata. Darmowa uczta przygotowywana jest przez zawodowych kucharzy. W czasie festynu organizowanych jest wiele atrakcji dla dzieci, które dostają też specjalne potrawy ze śledzia.

The harbour in a fishing village

Miara wpływu na społeczeństwo

Co szczególnie istotne, powodzenia produktów zrównoważonego norweskiego rybołówstwa nie należy oceniać wyłącznie pod kątem zysku. Ważne są też korzyści odnoszone przez ludzi oraz planetę. Badania wykazały, że wzrost sektora rybołówstwa i akwakultury generuje miejsca pracy oraz dochód o wiele szerszej społeczności.

Graph showing the social impact of the Norwegian seafood industry

                                           Źródło Sintef, https://www.sintef.no/en/

Korzyści dla innych sektorów gospodarki

Fisherman in a boat

Zarówno poziom zatrudnienia, jak i produkt narodowy brutto (PNB) świadczą o stanie norweskiego sektora ryb i owoców morza. Według norweskiej fundacji badawczej SINTEF sektor był odpowiedzialny za prawie 42 000 dodatkowych „lat roboczych” w 2009 r., zaś ponad 18 000 z nich powstało dzięki efektowi mnożnikowemu.

Źródło: NSC Market Report, 2013

W sektorze o wartości produkcji wynoszącej 111 miliardów koron norweskich, 41 miliardów koron jest generowane w sektorach wspierających, od transportu po przemysł mieszkaniowy i opiekę zdrowotną.

Ochrona przemysłu

Norwegia, to mały, ale dumny kraj, położony daleko na północy. Upór, odwaga oraz pasja Norwegów pozwoliły ich przemysłowi morskiemu zająć jedno z pierwszych miejsc na świecie. Ropa i gaz, przewozy morskie oraz rybołówstwo stanowią dziś fundamenty norweskiej gospodarki – a wszystko dzięki bogactwu morza i norweskiej przedsiębiorczości.
 
Rybołówstwo to dla Norwegów kwestia przetrwania. Rybołówstwo to sztuka. Rybołówstwo to życie w harmonii z naturą. Rybołówstwo jest w Norwegii tożsame z rozwijaniem nowych technologii. Rybołówstwo oznacza dla Norwegów patrzenie w przyszłość.