Ustalamy wysokie standardy od połowu aż po stół

Dziedzictwo Norwegii zrodziło się z morza. Nasze tradycje są związane z oceanem. Wykształciliśmy w sobie głęboki szacunek dla obecnego w nim życia. Dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci spożywający makrelę atlantycką w dowolnym zakątku globu cieszyli się taką samą najwyższą jakością, jak my, kiedy jemy makrelę przy rodzinnym stole.

Dbałość i sztuka

Rybak na łodzi

Korzystamy z wszystkich dostępnych nam najnowszych technologii, aby nasza makrela pozostała świeża przez cały czas podróży od morza aż do sklepu. Nasza wyjątkowo nowoczesna flota połowowa wyposażona jest w sprzęt, który umożliwia schłodzenie ryb do temperatury 0°C w zaledwie kilka minut. Ryby są przechowywane w wodzie morskiej, dzięki czemu pozostają w niskiej temperaturze od chwili wyłowienia aż do wyładunku na brzeg. Po przybyciu do portu wykorzystujemy specjalnie zaprojektowane pompy próżniowe, które przyspieszają proces wyładunku statków, a jednocześnie chronią ryby.

Dzięki takim właśnie szczególnym metodom możemy zapewnić utrzymanie najwyższego standardu jakości, co z kolei zmniejsza ilość odpadów. A Norwegowie nie cierpią odpadów! 25 lat temu Norwegia wprowadziła zakaz odrzutu ryb. Z dumą możemy powiedzieć, że w naszych wodach praktycznie nie zdarzają się przypadki nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

Norwegia była też jednym z pierwszych krajów, które wprowadziły system identyfikacji ryb. Dzięki niemu możemy sprawdzić, gdzie została złowiona każda sztuka.

Kontrole jakości

Urząd ds. Rybołówstwa monitoruje jakość makreli atlantyckiej w ciągu całego procesu. Nasz proces zapewnienia jakości obejmuje:

Purse seine

Czujne oko

Cały proces wytwarzania produktów żywnościowych pochodzących z morza jest poddany kontroli z ramienia Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności. Nasz rygorystyczny stosunek do bezpieczeństwa żywności gwarantuje, że każdy z naszych zakładów przetwórczych spełnia standardy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe.

Man controlling fish

Samokontrola

Norweskie zakłady przetwórcze muszą przestrzegać całego wachlarza procedur samokontroli. Obejmują one:

  • uznaną na całym świecie procedurę analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP)

  • dokumentację procedury higieny i dezynfekcji w produkcji żywności

  • monitorowanie bakterii na terenie zakładu i w produktach

  • niezależne inspekcje w lokalnych fabrykach oraz zakładach przetwarzania


Wszystkie kontrole przeprowadzane są z wielką dokładnością. Jeżeli produkty nie spełniają kryteriów kontroli, nie mogą opuścić zakładu.

Landscape: sea and mountains in the background

Czystość wody

Jesteśmy ogromnie dumni z naszych zimnych, czystych wód. Norweski Instytut Badań Morskich (IMR) przeprowadza rutynowe kontrole skażenia w Morzu Barentsa, Morzu Norweskim i na otwartych wodach Morza Północnego.

Pobiera próbki wody morskiej, osadów dennych oraz roślin i zwierząt morskich, monitoruje stan skażenia promieniotwórczego w wodzie i osadach oraz analizuje zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w osadach.

Nifes-logo

Narodowy Instytut Żywienia i Badań nad Rybami i Owocami Morza (NIFES)

Narodowy Instytut Żywienia i Badań nad Rybami i Owocami Morza jest niezależnym centrum badawczym zajmującym się całym łańcuchem dostaw żywności, w tym także efektami zdrowotnymi spożycia produktów pochodzenia morskiego. Prowadzone w Instytucie prace obejmują:

• badanie ryb i owoców morza w charakterze produktów spożywczych oraz ich efektów

• monitorowanie niepożądanych składników

NIFES doradza rządowi w sprawach dotyczących łańcucha produkcyjnego ryb i owoców morza i odpowiada bezpośrednio przed Ministerstwem Handlu, Przemysły i Rybołówstwa.