Jest ważne dla nas, ponieważ jest ważne dla Ciebie

Jako drugi co do wielkości eksporter ryb i owoców morza na świecie mamy obowiązek dbać o wszystkich naszych konsumentów. Traktujemy tę odpowiedzialność bardzo poważnie.

Zdajemy sobie sprawę z rosnącego niepokoju o bezpieczeństwo żywności na całym świecie. Pragniemy uspokoić naszych konsumentów i pokazujemy im nasze rzetelne podejście oraz otwartość w kwestiach połowów.

Norweski system jest zgodny z międzynarodowymi standardami, posiadamy jednak także nasz własny, rygorystyczny system krajowy, dzięki któremu monitorujemy każdy etap łańcucha żywieniowego.

Odpowiedzialność

Norwegia ściśle przestrzega przepisów UE w zakresie bezpieczeństwa żywności. Nasz kraj jako jeden z pierwszych wprowadził system identyfikacji ryb. Pozwala on nam dokładnie określić, gdzie złowiona została każda sztuka. 
 
Na poziomie krajowym Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa odpowiada za wszystkie elementy produkcji żywności pochodzącej z morza, od morskiej infrastruktury transportowej po zdrowie naszych ryb.
 
Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności doradza Ministerstwu i dba o bezpieczeństwo żywności pochodzącej z morza. Te dwa organy razem pomagają zapewnić bezpieczeństwo spożycia norweskich ryb i owoców morza oraz dobry stan naszych mórz.

Norwegia jako członek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) jest zobowiązana do przestrzegania prawodawstwa UE w zakresie produkcji i bezpieczeństwa żywności.

Zobowiązania norwegii

Logo Institute of Marine Research
Logo Norwegian Food Safety Autority
Logo Ministry of Trade, Industry, and Fisheries
Logo Norges sildesalgslag
Ryby i owoce morza to poza ropą naftową nasze najważniejsze dobro eksportowe. Dla naszej gospodarki istotną rolę odgrywa przestrzeganie, nawet w stopniu większym niż wymagany, międzynarodowych standardów jakości i bezpieczeństwa. Jesteśmy w stanie zapewnić jakość i bezpieczeństwo naszych produktów żywnościowych dzięki współpracy wszystkich podmiotów na każdym etapie łańcucha dostaw żywności. To dzięki tej współpracy możesz zaufać informacjom o pochodzeniu makreli atlantyckiej.
 
Nasz system nadzoru wymaga od każdej organizacji – Narodowego Instytutu Żywienia i Badań nad Rybami i Owocami Morza, Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Ministerstwa Handlu Przemysłu i Rybołówstwa, rybackich organizacji sprzedaży, Norweskiej Rady ds. Ryb i Owoców Morza oraz Norweskiego Instytutu Badań Morskich – wzajemnej współpracy w celu osiągnięcia naszych celów w zakresie bezpieczeństwa i jakości.
 
Dzięki niej jesteśmy w stanie poddać analizie cały proces produkcji – od połowu aż po talerz – i zapewnić bezpieczeństwo żywności.

Ustawodawstwo

Przepisy zapewniające jakość i bezpieczeństwo naszych ryb i owoców morza zostały spisane w norweskiej ustawie o zapewnieniu jakości z 14 czerwca 1996 r. Ustawa ta stanowiła podstawę norweskiej ustawy o żywności z 2004 r.

Nadzór

Naturalnie ustalanie zasad nie ma sensu, jeśli się ich nie wdraża. Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa wprowadził zestaw programów nadzoru i kontroli obejmujących całość łańcucha produkcji żywności pochodzącej z morza. Więcej informacji na temat naszego systemu zarządzania i kontroli znajdziesz na poświęconej mu stronie. A oto lista najważniejszych programów:

  • • Dioksyna i dioksynopodobne PCB w paszach i produktach spożywczych (Zalecenie KE 2004/704 i 2004/705)

  • Substancje chemiczne i mikrobiologiczne w przetworzonych produktach żywnościowych pochodzących z morza

  • Środki zmniejszające palność i inne nowe substancje zanieczyszczające pochodzenia organicznego

  • Metale ciężkie i związki chemiczne metali (rtęć, metylortęć, arsen i arsen nieorganiczny) w wybranych produktach żywnościowych pochodzących z morza

 
The Coast Guard and a fishing boat

Zbieranie danych

W 1994 r. rozpoczęliśmy intensywny program monitorowania. Obecnie Narodowy Instytut Żywienia i Badań nad Rybami i Owocami Morza (NIFES) prowadzi „Bazę produktów żywnościowych pochodzących z morza”, czyli przeszukiwalną bazę danych pełną przydatnych raportów na temat ryb i owoców morza. Wśród nich są raporty dotyczące kontroli substancji zanieczyszczających oraz metali ciężkich w rybach i innych produktach pochodzenia morskiego. Większość próbek do badań pochodzi z Morza Barentsa, Morza Norweskiego i Morza Północnego. Gatunki pelagiczne są kontrolowane co trzy do pięciu lat.