Pieczęć jakości

Norwegia jest światowym liderem pod względem zrównoważonych ryb i owoców morza wysokiej jakości – i dotyczy to również makreli atlantyckiej. Ponieważ jest ona gatunkiem pelagicznym, bardzo trudno ją śledzić. Wprowadziliśmy jednak pionierski system zarządzania i monitorowania, a także kwoty pozwalające ograniczać połowy.

Dzięki naszemu pełnemu szacunku stosunkowi do morza Norwegia uzyskała certyfikaty całego wachlarza ważnych organizacji. 

United Nations logo

Organizacja Narodów Zjednoczonych

W 2007 r. niezależny instytut badawczy i think tank przeprowadził badanie mające na celu wykazanie, jak kraje uprawiające rybołówstwo radzą sobie z wyzwaniami, które stawiają przed nimi nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy. Instytut wziął też pod uwagę wprowadzone przez ONZ zasady zarządzania w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa. Jakie są efekty? Z przyjemnością możemy ogłosić, że Norwegia została uznana za światowego lidera w zarządzaniu połowami.

System bezpieczeństwa żywności

Będąc drugim co do wielkości eksporterem ryb i owoców morza na świecie, uznajemy bezpieczeństwo żywności za nasz najwyższy priorytet. W istocie stanowi ono sedno całej naszej działalności.

Wśród konsumentów i firm na całym świecie rośnie niepokój o bezpieczeństwo żywności. Pragnąc sprostać temu zapotrzebowaniu na informacje, stworzyliśmy system mający na celu zapewnienie dobrych warunków wszystkim zainteresowanym, od rybaka po konsumenta.

Władze polityczne

Zarządzanie ryzykiem Wyznaczanie poziomu ochrony

Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Zarządzanie ryzykiem

Norweski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Żywności

Ocena ryzyka

Instytucje merytoryczne

Ocena ryzyka i doradztwo Krajowy Instytut Żywienia i Badań nad Owocami Morza i Rybami (NIFES) Krajowy Instytut Weterynaryjny Norweski Instytut Zdrowia Publicznego Instytut Badań Morskich (IMR) Norweska Rada ds. Eksportu Ryb i Owoców Morza (NSEC)

Laboratoria

Analizy

Współpraca wszystkich tych organizacji pozwala nam poddać analizie cały proces produkcji żywności pochodzącej z morza. Dzięki naszemu systemowi bezpieczeństwa zawsze jesteśmy w stanie zagwarantować jakość i zrównoważony charakter naszych ryb.

Nasze świadectwa i certyfikaty

The Norwegian Ministry of Trade, Industry and Coastal Affairs

Kompetencje: Opracowywanie przepisów i zapewnianie ich przestrzegania

Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa zarządza połowami i przemysłem akwakultury, w tym portami oraz morską infrastrukturą transportową. Tworzy ono spójną politykę ochrony zasobów morskich i dba o bezpieczeństwo norweskich produktów pochodzących z morza.

Ministerstwo ustanawia uregulowania prawne i odpowiada za zarządzanie ryzykiem. Zapewnia ono wysoką jakość i bezpieczeństwo żywności oferowanej konsumentom na całym świecie poprzez dbanie o:

  • Bezpieczne środowisko morskie
  • Zarządzanie jakością na każdym etapie łańcucha dostaw żywności
  •  Kontakt z konsumentami
  • Współpracę międzynarodową dotyczącą wymiany w zakresie badań naukowych i doświadczeń

Norweski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (NFSA)

Kompetencje: Wdrażanie przepisów i zarządzanie ryzykiem na każdym etapie łańcucha dostaw

Podległy Ministerstwu NFSA zapewnia konsumentom dostawę zdrowych i bezpiecznych ryb, łącząc różne elementy łańcucha dostaw żywności. Urząd wdraża przepisy bezpieczeństwa i dba o przestrzeganie standardów krajowych i międzynarodowych.

We współpracy z Narodowym Instytutem Żywienia i Badań nad Rybami i Owocami Morza NFSA zarządza ryzykiem oraz odpowiada za jego ocenę i komunikację. Skuteczność tego procesu można poznać po wysokiej jakości naszych przepysznych i zdrowych makreli. Na każdym etapie produkcji kluczową kwestią jest identyfikowalność.

Norwegian Food Safety Authority logo
NIFES logo

Narodowy Instytut Żywienia i Badań nad Rybami i Owocami Morza (NIFES)

Kompetencje: Ocena ryzyka

NIFES to niezależny instytut badawczy zajmujący się monitorowaniem całego łańcucha dostaw żywności.
Prowadzone w Instytucie badania dotyczą nie tylko produkcji filetów wysokiej jakości, ale też roli produktów pochodzenia morskiego w odżywianiu.

NIFES pełni rolę doradczą przy rządzie Norwegii. W kwestiach dotyczących wszystkich etapów łańcucha produkcji żywności pochodzącej z morza podlega bezpośrednio Ministerstwu Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa. Gruntowny i szeroki nadzór prowadzony przez Instytut zapewnia nieustanną ocenę bezpieczeństwa norweskich ryb i owoców morza.

Kompetencje: Dostarczanie informacji z zakresu marketingu i bezpieczeństwa

NSC to organizacja zajmująca się wszechstronną promocją naszego sektora rybnego. Pełni ona rolę doradczą przy Ministerstwie Handlu, Przemysłu i Rybołówstwa.

Zadaniem Rady jest zwiększanie popytu na norweskie ryby i owoce morza. W tym celu NSC utrzymuje kontakty z państwowymi i prywatnymi instytucjami badawczymi, sektorem rybackim oraz konsumentami, dostarczając społeczeństwu aktualnych i dokładnych informacji o produktach żywnościowych pochodzących z morza.