Transparentny przemysł

Zdajemy sobie sprawę, że klienci chcieliby wiedzieć, skąd pochodzi kupiona przez nich ryba i co się z nią działo. Dlatego wszystko, co wiemy o każdej makreli atlantyckiej, umieszczamy na etykiecie – począwszy od lokalizacji, w której została złowiona, aż po szczegóły jej stanu zdrowia.

Jesteśmy jednym z pierwszych krajów na świecie, które wprowadziły taki system, co jeszcze umocniło naszą pozycję pioniera w branży. System ten stanowi istotny element naszego procesu zarządzania produktami żywnościowymi pochodzącymi z morza: wzmacnia on przekonanie konsumentów o niezawodnej jakości makreli atlantyckiej.

Identyfikowalność ryby to dla nas sprawa kluczowa.

ŚWIADECTWA POŁOWÓW

W zrównoważonej przyszłości nie ma miejsca na nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN). Nasze rygorystyczne kwoty połowowe i procesy zarządzania gwarantują, że liczba NNN w naszych wodach jest bliska zeru. Uniemożliwiamy też pojawienie się ryb z NNN na rynku UE.

Świadectwa połowowe umożliwiają nam dążenie do osiągnięcia tego celu. Zgodnie z prawem każdy przypadek bezpośredniego handlu rybą żyjącą na wolności podlega ustawie o surowych rybach; handl taki prowadzą rybackie organizacje sprzedaży. W praktyce rybacy zgłaszają swoje połowy stowarzyszeniom, które sprzedają ryby w ich imieniu.

Wszystkie złowione makrele otrzymują świadectwo połowowe, które jednoznacznie określa miejsce złowienia ryby i potwierdza, że została ona schwytana zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach kwot. Świadectwa połowowe są zgłaszane do norweskiego Urzędu ds. Rybołówstwa.

Aby ryba mogła otrzymać świadectwo, musi być możliwa jej identyfikacja na całej długości łańcucha dostaw, od połowu aż po dostawcę żywności. Jest to pionierski i rozległy system identyfikacji, który pomaga zapewnić zrównoważony charakter sektora.