Transparentny przemysł

Zdajemy sobie sprawę, że klienci chcieliby wiedzieć, skąd pochodzi kupiona przez nich ryba i co się z nią działo. Dlatego wszystko, co wiemy o każdej makreli atlantyckiej, umieszczamy na etykiecie – począwszy od lokalizacji, w której została złowiona, aż po szczegóły jej stanu zdrowia. 

Jesteśmy jednym z pierwszych krajów na świecie, które wprowadziły taki system, co jeszcze umocniło naszą pozycję pioniera w branży. System ten stanowi istotny element naszego procesu zarządzania produktami żywnościowymi pochodzącymi z morza: wzmacnia on przekonanie konsumentów o niezawodnej jakości makreli atlantyckiej. 

Identyfikowalność ryby to dla nas sprawa kluczowa.

 

Swiadectwa połowów

W zrównoważonej przyszłości nie ma miejsca na nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane połowy (NNN). Nasze rygorystyczne kwoty połowowe i procesy zarządzania gwarantują, że liczba NNN w naszych wodach jest bliska zeru. Uniemożliwiamy też pojawienie się ryb z NNN na rynku UE.

Świadectwa połowowe umożliwiają nam dążenie do osiągnięcia tego celu. Zgodnie z prawem każdy przypadek bezpośredniego handlu rybą żyjącą na wolności podlega ustawie o surowych rybach; handl taki prowadzą rybackie organizacje sprzedaży. W praktyce rybacy zgłaszają swoje połowy stowarzyszeniom, które sprzedają ryby w ich imieniu.

Wszystkie złowione makrele otrzymują świadectwo połowowe, które jednoznacznie określa miejsce złowienia ryby i potwierdza, że została ona schwytana zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach kwot. Świadectwa połowowe są zgłaszane do norweskiego Urzędu ds. Rybołówstwa.

Świadectwo połowowe makreli

Możliwa jest identyfikacja każdej makreli pochodzącej z naszych zimnych, czystych wód. Teraz wiesz, w jaki sposób.

FA027

Oznacza teren połowowy na północno-wschodnim Atlantyku.

Certyfikat MSC

Oznacza on, że dany produkt otrzymał świadectwo Rady Zarządzania Zasobami Morskimi, która gwarantuje, że makrela pochodzi z odpowiedzialnych zrównoważonych połowów prowadzonych przez certyfikowane przedsiębiorstwo rybackie.

Nr partii

Jest to niepowtarzalny numer pozwalający zidentyfikować daną partię.

Nazwa firmy

Pozwala zidentyfikować pierwotnego dostawcę.

Aby ryba mogła otrzymać świadectwo, musi być możliwa jej identyfikacja na całej długości łańcucha dostaw, od połowu aż po dostawcę żywności. Jest to pionierski i rozległy system identyfikacji, który pomaga zapewnić zrównoważony charakter sektora.