Mistrzowie połowu makreli

Dzięki wykorzystaniu ponad stu lat doświadczenia w połączeniu z najnowszą dostępną technologią nasza flota rybacka jest naprawdę wspaniała. Nasze kolorowe łodzie to pierwszy etap podróży makreli od morza na talerz. Norwescy rybacy dokładają wszelkich starań, aby etap ten przebiegł bez najmniejszych problemów.  

Man looking out of the window of the wheel house

Wykwalifikowana kadra

9 261 osób pracowało w 2015 r. w rybołówstwie na pełen etat

Fishing village

Pokaźna flota

5 914 statków rybackich obsługiwało połowy w 2015 r.

Three fishermen on a boat

Wielki pracodawca

1 878 osób pracowało w 2015 r. w rybołówstwie w niepełnym wymiarze godzin

POŁOWY MAKRELI ATLANTYCKIEJ

Purse-seiner with catch

Schładzanie

Jak tylko makrela zostanie wyłowiona z wody, zostaje szybko schłodzona na pokładzie i przewieziona na ląd. Niewielka odległość dzieląca nasze obszary połowowe od wybrzeży pozwala rybom zachować świeżość, a rybakom wykonać trzy razy więcej kursów, tym samym ograniczając czas, jaki ryby spędzają na pokładzie statku. Po złowieniu makrele są przechowywane w specjalnych akwariach (duży statek może pomieścić od 12 do 16 dużych zbiorników), które utrzymują rybę w temperaturze ok. 0°C z wykorzystaniem schłodzonej wody morskiej (RSW).

Ostrożnie!

Nie można dopuścić, aby przepyszna ryba się zmarnowała. Dlatego wykształciliśmy innowacyjne rozwiązania, dzięki którym unikamy poddawania ryb zbyt dużemu ciśnieniu mechanicznemu. Nasze specjalne pompy transportują ryby z morza na łódź, a następnie z łodzi na ląd najostrożniej, jak to możliwe.

Kiedy już makrele znajdą się na lądzie, są filetowane lub pakowane w całości i natychmiast zamrażane.

A purse-seiner with mackerel catch

FLOTA POŁOWOWA

MORSKA FLOTA POŁOWOWA

Morska flota połowowa składa się ze statków z ładowniami o pojemności ponad 500 m3. Są to trawlery do połowu dorsza, statki łowiące okrężnicą i trawlery przemysłowe.

FLOTA RYBOŁÓWSTWA PRZYBRZEŻNEGO

Statki do połowu przybrzeżnego mają ładownie o pojemności poniżej 500 m3. Wcześniej statki rybołówstwa przybrzeżnego określano jako jednostki o długości nieprzekraczającej 28 m.

Active fishing gear: Purse-seine, trawl net, and danish seine
Passive fishing gear: Long line, net, and hand-line

CZYNNE NARZĘDZIA POŁOWOWE

Narzędzia przemieszczają się, zagarniając ryby. Rybacy chcący wykorzystywać czynne narzędzia połowowe muszą uzyskać specjalne pozwolenie (wyjątek stanowi stosowanie niewodu duńskiego). Tym samym korzystanie z takich narzędzi jest nielegalne w przypadku rybołówstwa rekreacyjnego.

BIERNE NARZĘDZIA POŁOWOWE

Narzędzia te nie wymagają aktywnego ruchu – to ryby muszą do nich podpłynąć. Jest to metoda tradycyjna, stąd jednostki dokonujące połowu tą metodą określane są mianem tradycyjnych statków połowowych.

Okrężnica

Jest to sieć z liną ściągającą przechodzącą przez serię pierścieni, która otacza ławicę ryb. Zostaje ona zamknięta od dołu, więżąc ławicę, która jest następnie wciągana lub pompowana na pokład.  

Włok

Połowy włokiem są wykonywane z wykorzystaniem wielkiego worka, którego skrzydła są odciągane przez drzwi trawlera, kiedy ten ciągnie włok w wodzie. 

Niewód duński

Statki do połowu niewodem duńskim zarzucają na ryby wielki worek, ciągnąc go przez wodę w niewielkiej odległości, po czym wybierają go na pokład.  

Sznur haczykowy

Sznur haczykowy składa się ze sznura podstawowego, do którego w odpowiednich odległościach podczepione są sznury dodatkowe (szworki). Mają one około pół metra długości i są zakończone haczykami z przynętą. 

Sieć

Połów siecią wykorzystuje ścianę z sieci zawieszoną na lince z pływakami (zwanej nadborą) i obciążoną linką z ciężarkami wzdłuż dolnej krawędzi, co pozwala sieci utrzymać się pionowo w wodzie.  

Węda ręczna

Węda ręczna, zwana też trollingiem, to lina łowcza z niewielką liczbą haczyków. Jest używana do połowów pionowych w słupie wody.

POŁÓW NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

Przemysł rybacki ma dla Norwegii ogromne znaczenie, dlatego bezustannie szukamy sposobów, aby technologia stosowana na pokładzie naszych statków była coraz lepsza. 

Aby jak najlepiej wykorzystać sezon połowowy, nowoczesne norweskie statki zostały zaprojektowane tak, by połowy były jak najbardziej wydajne. Wiele zainwestowaliśmy też w nowe technologie, które pozwalają zachować jakość naszych makreli. Nasz sprzęt połowowy oraz systemy załadunku i chłodzenia zostały stworzone po to, aby chronić ryby w czasie transportu. 

Stosowane w Norwegii techniki połowu i załadunku są pomyślane w taki sposób, by zmniejszyć ciśnienie, jakiemu poddawane są ryby. Pozwala to uniknąć uszkodzenia ryb – zarówno ich mięsa, jak i struktury. W przypadku ryb pelagicznych nie mniej ważne jest chłodzenie. Dlatego też nasze statki są wyposażone w zbiorniki chłodzące. Ryby trafiają tam za pomocą pomp bezpośrednio z wody. 

Oto jak Norwegia zapewnia makrelom najlepsze możliwe warunki:

Infographic quality

JAKOŚĆ

Zachowana dzięki najnowszej technologii

Infographic innovation

INNOWACYJNOŚĆ

Inwestujemy w nowe metody zachowania naturalnej jakości ryb

Infographic showing swift cooling after catch

OSTROŻNE POŁOWY + SZYBKIE CHŁODZENIE

pozwalają w naturalny sposób zachować jakość

SPRZEDAŻ NA E-AUKCJACH

Sprzedaż śledzi i makreli odbywa się w całości poprzez system elektronicznych aukcji rybnych. Norweska Organizacja Sprzedaży Ryb Pelagicznych w drodze konsultacji z organizacjami nabywców ustala cenę minimalną oraz warunki dostawy i płatności. Organizacja tworzy też regulaminy dotyczące każdego typu operacji połowowej.

Purse-seiner with catch
Dish with mackerel and tomatoes