How Norway became a world-leader in sustainable fishing

The fishing industry has been vital to our livelihood for centuries, but how has it evolved to make us one of the world leaders in sustainable seafood?

The timeline

Stone Age
Hällristningar visar hur man redan under stenåldern fiskade hälleflundra från båtar av skinn. Torkad fisk har exporterats till Europa sedan 1300-talet.
1500s
Priest Peder Claussøn Friis references mackerel in his book "Norges beskrivelse".
1692
Det första skeppet med klippfisk avseglar från Norge.
Late 1700s
Norway exports mackerel roe to France for the first time. It arrives salted in barrels.
1860s
Norway exports fresh mackerel to England for the first time.
1880s
Norway exports salted autumn mackerel to America for the first time.
1900s
Salted mackerel finds its way to France, England and other European countries.
1900
The Institute of Marine Research logo black&white
The Institute of Marine Research is founded in Norway. This research institute is vital for the monitoring of stocks and the regulation of our fisheries.
1908
Den första trålningslagen antas, vilket bromsar utvecklingen av det norska trålfisket.
1920
Despite major resistance, the number of motorised fishing vessels increases to 6,000.

Around 70 canning factories are built in Stavanger. The sprat industry booms.
1926
Norges fiskarlag logo
Norska fiskare grundar en nationell fackförening, Norges Fiskarlag.
1934
Moderniseringen av fiskeflottan fortsätter då snörpvadsbåten ”Signal III” från Rogaland blir det första norska fiskefartyget som använder sig av ekolod för att hitta fisk.
1936
Logo Norges sildesalgslag (Black and white)
De två fiskeriorganisationerna Storsildlaget och Stor- og Vårsildlaget slås ihop och bildar Norges Sildesalgslag – Norges fiskares försäljningsorganisation för pelagisk fisk.
1937
Norges Makrellag (the Norwegian Fishermen’s Sales Organisation for Mackerel) was founded. It was tasked with taking care of first hand sales, exports and production, and securing stable prices and payment terms.
1938
Den norska regeringen antar Råfiskloven, en lag som ger fiskare monopol på att via den egna försäljningsorganisationen sälja vissa fiskarter direkt till kund inom vissa geografiska områden. Det bidrar till stabilare och mer enhetliga priser längs kusten.
1946
Norwegian Ministry of Fisheries and Coastal Affairs logo
Reidar Carlsen från Arbeiderpartiet utses till Norges – och världens – första fiskeminister. Samtidigt grundas ett fiskeridepartement.
1950
Nylon is introduced, strengthening our purse-seines.
1957
”Ola Ryggefjord” från Havøysund blir det första norska fartyget som använder kraftblock eller så kallad snörpvadsvinsch, en anordning som kraftigt ökar kapaciteten inom snörpvadsfisket
1959
North East Atlantic Fisheries Commission (NEAFC) bildas. Kommissionen är ett av flera viktiga forum för internationellt samarbete när det gäller förhandlingar om våra gemensamma resurser.
1962
The first factory trawler, 'M/TR Longva' is built in Norway.
1977
Map showing the fishery protection zone
En fiskeskyddszon som sträcker sig 200 nautiska mil ut från den norska kusten inrättas. Inne i zonen har Norge ensamrätt till nyttjandet av naturresurser.
1982
FN:s havsrättskonvention är klar för undertecknande. Den är ett internationellt avtal som reglerar dels trafiken och ekonomiska aktiviteter på öppet hav, dels kustnationernas rätt till närliggande marina zoner.
1984
Ett system för att öppna och stänga fiskezoner i Norska havet och Barents hav införs.
1987
Landningsskyldighet införs i Norge. Från början omfattas bara torsk och kolja i den ekonomiska zonen norr om 62° N, men landningsskyldigheten utvidgas efter hand.
1989
Logo Norges sildesalgslag (Black and white)
Norges Makrellag merged with Norges Sildesalgslag (Norwegian Fishermen’s Sales organisation for pelagic fish), which even today takes care of the first hand sales of mackerel and other pelagic species on behalf of the fishermen.
1991
Norge logo black&white
Eksportutvalget for Fisk grundas. Det byter 2012 namn till Norges sjømatråd.
1994
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening grundas för att samla hela sjömatssektorn under en och samma paraplyorganisation.
2015
Flags: Japan and China
China and Japan are the biggest export markets for mackerel. Other important markets are the Netherlands, Nigeria and Turkey. Today, 98 % of Norwegian mackerel catches are exported.
2016
MSC logo black&white
North East Atlantic mackerel is MSC re-certified.