Our fishing culture

It is not known when the story of Norway's fisheries started, but the Norwegian fisherman has existed as long as there has been life along the coast of Norway. For Norwegians, fishing is a craft – one that has taken millennia to perfect. 

The coast has shaped the character of the Norwegian people. As many as 90 % of the inhabitants of this extended country live on the coast, and for the fishermen their life has been a struggle between the rough weather and the urge to go out fishing. As the Norwegians say, “The Sea gives and the Sea takes”. They have always had to struggle with the sea to reap its harvest.

We have been fishing for pelagic fish for more than 1000 years and we’ve gathered a unique body of knowledge about the species. It is a relationship of mutual dependency; the sea cares for us, so we must care for it. Nature has given us the best pelagic species and we see it as our duty to preserve and share this gift. 

Illustration: Hands holding a fish

Naturen förser oss med havets alla arter och vi ser det som vår plikt att bevara och dela med oss av den gåvan.

Vi har fiskat pelagisk fisk i mer än tusen år, vilket har gett oss en unik kunskap om de olika arterna.

Infographic three people

90 % av befolkningen bor längs kusten.

Ett karaktärsdanande land

Norge må vara ett otroligt vackert land, men det kalla klimatet har skapat ett landskap som genom åren har varit svårbrukat. De utspridda bosättningarna och tuffa väderförhållandena har också bidragit till att forma norrmännen som folk. Trots att allt fler numera bor i de större städerna runt om i landet, lever glesbygdens värderingar kvar i människornas hjärtan.

Till en början kan norrmännen verka blyga och reserverade, men bakom den till synes ointresserade ytan finns varma, uppriktiga människor som värdesätter god moral, ärlighet och generositet mer än något annat. Vi har också en glad och sorglös sida som blir uppenbar den 17 maj, Norges grundlagsdag, då hela nationen klär sig i rött, vitt och blått för att fira landet vi älskar. I augusti serveras dessutom världens längsta ”sillbuffé” i Haugesund. Det är en festmåltid som skapas av professionella kockar och serveras gratis till allmänheten. Här finns fullt av aktiviteter för barn och dessutom sillrätter som har skapats med barnen i åtanke.

The harbour in a fishing village

Measuring social impact

It's vital that the success of sustainable Norwegian seafood is not only assessed in terms of profit, but also in its benefit to people and the planet. Research has shown that growth within the fishing and aquaculture sector delivers increased labour and income for a much wider community.

Graph showing the social impact of the Norwegian seafood industry

                                           Source Sintef, https://www.sintef.no/en/

Protecting the industry

Norway is a small, but proud country in the extreme north of the world. The stubbornness, spirit and passion of the people have put the country in one of the top positions within maritime industries. Oil and gas, shipping and fisheries are today cornerstones of Norwegian society – all due to the riches of the sea and the entrepreneurial spirit of Norwegians.
 
Fishing in Norway is a question of survival. Fishing is craftsmanship. Fishing is living in harmony with nature. Fishing in Norway equals developing new technologies. Fishing in Norway is about looking ahead.